T
T
Làng Phú Lễ


HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG ĐÌNH LÀNG


 Đình làng

Một số kết cấu gỗ bị mục nát do tự nhiên

Tường bị thấm nước do tự nhiên

Dòng chảy song Bồ xoáy mòn đường làng, gây sạt lỡ, lấn chiếm đường làng.

Nhà nước đã đầu tư bờ kè, tuy nhiên vẫn không giải quyết triệt để được vấn đề sạt lỡ.