T
T
Làng Phú Lễ


DANH SÁCH QUÝ BÀ CON ĐÓNG GÓP KINH PHÍ TRÙNG TU ĐÌNH LÀNG

 

STTHọ và TênSố tiền (vnđ)Liên hệ
Data pager
Page size:
select
 535 items in 14 pages
1Các Hộ dân trong Làng 320.896.000Mỗi hộ dân đóng góp 500.000 đ
2Thầy Trương Văn Quảng50.000.000TP.HCM
3Trương Văn Lợi20.000.000Phú Lễ
4Trương Văn Hữu13.000.000Phú Lễ
5Trần Bá Lộc2.000.000Phú Lễ
6Nguyễn Tăng Thuấn2.000.000Phú Lễ
7Trần công Trầm2.000.000Phú Lễ
8Trần Bá Phúc2.000.000Phú Lễ
9Nguyễn Tăng Quốc2.000.000Phú Lễ
10Nguyễn Văn Ngọc (Kính)1.000.000Phú Lễ
11Trần Bá Hiền5.000.000Phú Lễ
12Trần Đình Tường1.000.000Phú Lễ
13Lê việt Hùng2.000.000Phú Lễ
14Nguyễn Đắc Hiền1.000.000Phú Lễ
15Nguyễn Đắc Cưu1.000.000Phú Lễ
16Nguyễn Đắc Bình1.000.000Phú Lễ
17Trần Bá Lực1.000.000Phú Lễ
18Trần Thiên Hưng500.000Phú Lễ
19Trần bá Thành (Hường)1.000.000Phú Lễ
20Trương văn Rin500.000Phú Lễ
21Trần Công Lập3.000.000Phú Lễ
22Trần Bá Đỏ1.000.000Phú Lễ
23Trương Minh Hải1.000.000Phú Lễ
24Trương Văn Hoà1.000.000Phú Lễ
25Trần Công Lợi (Duyên)1.000.000Phú Lễ
26Trần Công Nỏ1.000.000Phú Lễ
27Trần Quang Tròn1.000.000Phú Lễ
28Trần Thiên Dĩnh1.000.000Phú Lễ
29Trần Thiên Liêm1.000.000Phú Lễ
30Trương Văn Chúc1.000.000Phú Lễ
31Trần Công Ngọc1.000.000Phú Lễ
32Trần Công Lợi (Phú)1.000.000Phú Lễ
33Nguyễn Văn Hoà1.000.000Phú Lễ
34Lê Văn Lợi1.000.000Phú Lễ
35Nguyễn Đắc Dương1.000 (usd)USA
36Trần Đại Hảo1.000.000Phú Lễ
37Nguyễn Viết Dần1.000.000Phú Lễ
38Họ Lê Mai10.000.000Phú lễ
39Trương Minh Vinh8.000.000Phú Lễ
40Trần Bá Phụng1.000.000Phú Lễ