T
T
Làng Phú Lễ


Hình ảnh Lễ Khánh Thành Đình Làng

20/3/2013 by admin

Quản trị Web xin gửi đến Quý bà con hình ảnh lễ Khánh thành Đình làng.

Tin, ảnh: CTV Web Làng: Hoàng Xuân Phương


Ảnh: Khách mời, Huyện ủy, UBND huyện Quảng Điền

Ảnh: Bác Nguyễn Đắc Cán (áo địa xanh, tóc bạc) cùng Quan khách

Ảnh: BTC trao Ghi nhận công đức cho các thành viên Ban xây dựng

Ảnh: BTC trao ghi nhận Công đức và Quà lưu niệm cho 9 thành viên có đóng góp
nhiều công sức trong quá trình xây dựng Đình Làng

Ảnh: Đại diện chính quyền địa phương ông Trần Thiên Dĩnh trao Ghi nhận công đức

Ảnh: Chuẩn bị cắt băng khánh thành

Ảnh: Ông Trương Văn Lợi trưởng Ban xây dựng, trưởng ban tổ chức lễ Khánh thành đang cắt băng

Ảnh: Tiệc mặn chúc mừng lễ khánh thành.