T
T
Làng Phú Lễ


Hình ảnh Khánh thành Đình làng

20/3/2013 by admin

Quản trị Web xin gửi đến quý bà con gần xa hình ảnh Lễ Tế trước khi làm lễ Khánh Thành Đình Làng

Tin, Ảnh: CTV Web làng: Hoàng Xuân Phương