T
T
Làng Phú Lễ


Công tác chuẩn bị Lễ Khánh thành Đình Làng

24/2/2013 by admin

Ngày 10 tháng giêng năm Quý Tỵ, Ban điều hành làng tổ chức cuộc họp tòan dân để bàn công tác tổ chức Lễ Khánh thành. 

Tham dự cuộc họp có đầy đủ các Cụ, các Bác, các Chú và tòan thể Bà con các dòng tộc trong làng.

Nhân dịp năm mới, Xuân Quý tỵ - 2013, Đại diện Đảng bộ, Ban điều hành làng đã gửi lời chúc sức khỏe đến toàn bộ bà con, Chúc bà con các dòng tộc năm mới sức khỏe dồi dào, buôn bán thuận lợi, vụ mùa bội thu.

Ban điều hành làng thông qua lý do cuộc họp và điểm lại các nội dung cơ bản trong quá trình Xây dựng đình Làng. Cuộc họp sôi nỗi, đón nhận nhiều ý kiến đóng góp của Quý bà con, và các đòan thể.

Kết quả cuộc họp, Làng thống nhất thành lập và tiến cử Ban tổ chức Lễ khánh thành Đình làng cũng như các tiểu ban, và các nội dung liên quan vấn đề tài chính, cụ thể như sau.

Trưởng ban Tổ chức lễ Khánh thành: Ông Trương Văn Lợi  (Nguyên là: Trưởng ban Vận động , trưởng ban Xây dựng Đình).

Tiểu ban Nội vụ;

Tiểu ban Ngọai vụ;

Tiểu ban Tiếp tân;

Tiểu ban Nghi lễ;

Tiểu ban Nam-Bắc trà;

Và một số tiểu ban khác.

Về vấn đề tài chính để tổ chức Lễ Khánh thành, Làng đi đến thống nhất mỗi Nam - Nữ nhân khẩu đang sinh sống tại Làng từ 18 tuổi trở lên đóng góp 100.000 đ.

Với năm Nhâm Thìn thắng lợi, tòan dân Làng Phú Lễ đã làm nhiều việc quan trọng và có ý nghĩa, hy vọng chúng ta cùng đón Xuân mới Quý tỵ với khí thế tươi vui, khỏe mạnh, đòan kết, cùng chung tay tổ chức Lễ Khánh thành Đình làng thành công và xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn.

Thông báo từ BTC Lễ Khánh thành

Giấy mời dự Lễ khánh thành Đình Làng được gửi đến các O,.., Thông báo Lễ Khánh thành Đình Làng được gửi tới các Cụ, các Bác, các Chú, con cháu nội qua đường Bưu điện hoặc chuyển tay, tuy nhiên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, thất lạc. Nếu Quý bà con nào không nhận được Giấy mời thì Giấy mời trên Trang Web thay cho giấy mời chính thức. Mong Quý bà con thông cảm.

Tin, Bài: Trần Thiện Sang