T
T
Làng Phú Lễ


Lễ gác đòn tay Thượng tích

2/5/2012 by admin

Theo kế hoạch ngày 26/4/2012 Ban xây dựng Đình Làng đã tổ chức lể gác đòn tay thượng tích, Đến dự có đông đảo các Cụ, các Bác, Các Chú cùng con em các dòng tộc và nhà thầu Nề, Mộc.
Sau đây là hình ảnh tại Lễ gác đòn tay thượng tích.