T
T
Làng Phú Lễ


DANH SÁCH QUÝ BÀ CON ÐÓNG GÓP KINH PHÍ KHÁNH THÀNH ÐÌNH LÀNG

 

STTHọ và TênSố tiền (vnd)Liên hệ
1Mỗi nhân khẩu từ 18 tuổi trở lên trong Làng100.000Phú Lễ
2Cty TNHH XD Bảo Thái5.000.000 + Lẵng hoa tươiPhú Lễ
3Lee Ly Mai Đặng2.000.000Hoa Kỳ
4Lê Thị Tài2.000.000Hoa Kỳ
5Nguyễn Xuân Yên500.000Phú Lễ
6Nguyễn Thị Mai500.000 + Hoa tươi(500.000đ)Đà Lạt
7Lê Mai Việt Quốc (Quốc Anh)100 (usd)Hoa Kỳ
8Lê Mai Trọng Tín1.000.000TP. Huế
9Trần Đại Hùng (Hải)300.000Nghệ An
10Doanh nghiệp TN Sự Nguyễn1.000.000 + Lẵng hoa tươiAn Lỗ
11Nguyễn Phong Tuấn500.000Đà Lạt
12Trần Văn Chung500.000TP.HCM
13Trần Thị Diệu Tâm1.000.000Pháp
14Trần Văn Tùng200.000Đà Lạt
15Trần Thị Ngọc200.000Đà Nẵng