T
T
Làng Phú Lễ


NgàyHọ và TênSố tiềnGhi chú
Data pager
Data pager
123
Page size:
PageSizeComboBox
select
 82 items in 3 pages
31/03/2013Bác (O) Trần (Bá) Thị Quýt1,000,000 VNĐ 
31/03/2013Bác (O) Trần (Bá) Thị Hạnh Nhơn1,000,000 VNĐ 
31/03/2013Bác (O) Nguyễn Thị Hồng Hạnh1,000,000 VNĐ 
31/03/2013Bác Nguyễn Xuân Hiếu1,000,000 VNĐ 
31/03/2013Bác Nguyễn Đắc Cán1,000,000 VNĐ 
31/03/2013Bác Trần Đình Hải500,000 VNĐ 
31/03/2013Bác Nguyễn Ái Phiên 20 Bộ Đĩa DVD
31/03/2013GĐ Bác Trần Thiên Liêm 1,000,000 VNĐ 
31/03/2013Bác Nguyễn Thanh Chương100,000 VNĐ 
31/03/2013Bác (O) Đặng Thị Ngọt500,000 VNĐ 
31/03/2013Bác (O) Trần (Thiên) Thị Đẻo1,000,000 VNĐ 
31/03/2013Bác (O) Tôn Nữ Thị Hoa1,000,000 VNĐ 
31/03/2013Bác (O) Trần Thị Hẻn400,000 VNĐ 
31/03/2013Bác Lê Hữu Thận500,000 VNĐĐồng hương huyện QĐ
31/03/2013Bác Trương Văn Trọng300,000 VNĐ 
31/03/2013Bác Lê Quang Bảy200,000 VNĐ 
31/03/2013O Nguyễn Thị Nghĩa500,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Trương Cảnh Tân200,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Trương Văn Diên200,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Trương Văn Ba200,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Nguyễn Phong Đoàn500,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Trương Lê Anh Tuấn4,000,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Nguyễn Ái Phương500,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Trần Vũ Bá Duy500,000 VNĐ 
31/03/2013O Trần Thị Bích Huế500,000 VNĐ 
31/03/2013O Trần Thị Lệ Uyên500,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Trần Đại Tế1,000,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Trần Bửu Ngọc500,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Trần Đình Quy300,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Nguyễn Đắc Chiến1,000,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Nguyễn Đắc Cao1,000,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Nguyễn Ái Nghệ500,000 VNĐ 
31/03/2013O Trần Thị Mộng Hoa500,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Đặng Thông Mạnh500,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Nguyễn Phong Hiền500,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Trương Văn Pho1,000,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Trần Thiên Thọ500,000 VNĐ 
31/03/2013O Nguyễn Ái Mỹ1,000,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Trần Văn Hùng Phong1,000,000 VNĐ 
31/03/2013Chú Nguyễn Ái Hạnh400,000 VNĐ 
Command item
Command item
Add new recordRefresh
Nội DungSố tiền
Command item
Command item
Add new recordRefresh
31.3.2013: Thuê mặt bằng họp ĐH + giữ xe4,500,000 VNĐ
31.3.2013: Mua DVD +Gửi thư +Trang trí670,000 VNĐ
31.3.2013: Tiệc nhà hàng họp mặt lần 2: 7 mâm6,300,000 VNĐ
31.3.2013: Bánh lọc (800 c x 2500)2,000,000 VNĐ
31.3.2013: Bia, nước ngọt, nước suối1,725,000 VNĐ
31.3.2013: Chi quà Tết + Hiếu Hỷ + Lễ vật và tiền cúng Khánh thành Đình9,088,000 VNĐ
15.4.2012: Tổ chức họp mặt Đồng hương lần 1 4,200,000 VNĐ

Tổng thu: 50,600,000 VNĐ
Tổng chi: 28,483,000 VNĐ
Còn lại   :50,600,000 VNĐ(tổng thu) - 28,483,000 VNĐ(tổng Chi) = 22,117,000VNĐ