T
T
Làng Phú Lễ


Danh sách Bà con đóng góp cung tiến Án thờ

2/7/2012 by admin

Danh sách

DANH SÁCH QUÝ BÀ CON ĐÓNG GÓP

Danh sách quý bà con trong Đồng hương Phú Lễ tại TP.HCM & các tỉnh lân cận hiến cúng tiền cung tiến án thờ cho Đình làng:

 

STT Họ và Tên Số tiền (vnđ) Nơi ở
TỔNG           10,000,000  
1 Trương Văn Trọng              500,000 TP.HCM 
2 Nguyễn Ái Phương              500,000 TP.HCM
3 Nguyễn Văn Di           1,000,000 Cần Thơ
4 Nguyễn Đắc Cao           2,000,000 TP.HCM
5 Nguyễn Thị Diệu Phước           1,000,000 An Giang
6 Nguyễn Đắc Cán              500,000 TP.HCM
7 Trương Cảnh Tân              200,000 Đồng nai
8 Trần Bá Kiều              500,000 Đồng Nai
9 Trần Bá Hùng              500,000 Đồng Nai
10 Trương Văn Xá              500,000 Tây Ninh
11 Trần Thiên Sanh              200,000 TP.HCM
12 Trần Thiện Sang              500,000 TP.HCM
13 Trần Thiên Hoàn              500,000 TP.HCM
14 Trần Thiên Thọ              200,000 TP.HCM
15 Trần (Thiên) Thị Hoa              200,000 TP.HCM
16 Trương Cảnh Thái Bình              500,000 TP.HCM
17 Nguyễn Lê Huy Vũ (Ngọc)              200,000 TP.HCM
18 Nguyễn Phong Hiền              500,000 TP.HCM

Rất Mong quý bà con tiếp tục đóng góp để kế hoạch được mãn nguyện.