T
T
Làng Phú Lễ

HÌNH ẢNH LÀNG QUÊ PHÚ LỄ


 Ảnh: Cổ kính (Đình làng - 12.2011)

Ảnh: Quan Âm (Chùa Quang bảo - 12.2011)

Ảnh: Nước cạn (Bến Cây bàng - 2006)

Ảnh: Cùng phá (Khai thác cát trên sông Bồ - 2010)

Ảnh: Mưu sinh (vớt củi trên sông Bồ - 12.2011)

Ảnh: Cho mùa bội thu (chụp tại Ruộng Quan - 2006)

Ảnh: Phẳng lặng (Sông Bồ nhìn từ cầu Tứ Phú-2011)