T
T
Làng Phú Lễ

 

GIỚI THIỆU HỌ TRƯƠNG VĂN 

Hình ảnh nhà thờ họ Trương Văn

Nhà thờ họ Trương Văn được Đại trùng tu vào năm 2010, nằm ngay trục chính đường làng.
Thông tin thêm về họ Trương làng Phú Lễ:
http://truongtoc.vn/albums/view/5/Ho-Truong-lang-Phu-Le-Quang-Phu-Quang-Dien-Thua-Thien-Hue/