T
T
Làng Phú Lễ

 

GIỚI THIỆU HỌ TRƯƠNG CẢNH

Hình ảnh nhà thờ họ Trương Cảnh

Nhà thờ họ Trương Cảnh nằm trong xóm Phú thọ (còn gọi là xóm Sau)