T
T
Làng Phú Lễ

 

GIỚI THIỆU HỌ TRẦN CÔNG 

Hình ảnh nhà thờ họ Trần Công

Nhà thờ họ Trần Công nằm trong xóm Máy, xóm nối giữa trục đường làng và đường Tỉnh lộ An lỗ - Sịa.