T
T
Làng Phú Lễ

 

GIỚI THIỆU HỌ NGUYỄN XUÂN

Hình ảnh nhà thờ Họ Nguyễn Xuân

Nhà thờ họ Nguyễn Xuân nằm ngay trục chính đường làng, đoạn gần cuối làng