T
T
Làng Phú Lễ

 

GIỚI THIỆU HỌ NGUYỄN VĂN

Hình ảnh Nhà thờ họ Nguyễn Văn

Nhà thờ họ Nguyễn Văn nằm ngay bến cây bàn nhìn ra bờ sông Bồ.