T
T
Làng Phú Lễ

 

GIỚI THIỆU HỌ NGUYỄN ĐẮC

Hình ảnh nhờ thờ Họ Nguyễn Đắc

Nhà thờ Họ Nguyễn Đắc nằm trong xóm sau, nay còn gọi là xóm Phú thọ, nhà thờ được xây dựng khang trang với những họa tiết rồng phượng khéo léo theo kiến trúc đình chùa phong kiến xứ Cố đô.