T
T
Làng Phú Lễ

 

GIỚI THIỆU HỌ NGUYỄN ÁI

Hình ảnh nhà thờ Họ Nguyễn Ái

Nhà thờ Họ Nguyễn Ái nằm ở Xóm sau, nay còn gọi là xóm Phú thọ. Nhà thờ được xây dựng với kiến trúc 3 căn 2 chái, khung nhà khá thấp theo thiết kế xưa của xứ Huế để tránh gió bảo.