T
T
Làng Phú Lễ

 

GIỚI THIỆU HỌ HOÀNG VĂN

 

Hình ảnh nhà thờ Họ Hoàng Văn

Nhà thờ Họ Hoàng Văn nằm gần cuối Làng Phú Lễ, hậu duệ hiện tại là Hoàng mạnh Hùng.