T
T
Làng Phú Lễ

Thơ Xuân

15/2/2013 by admin

Kính gửi Quý Bà con

Thơ Xuân

Năm mới vừa sang năm cũ qua

Xa hương lóng ngóng nhớ quê nhà.

Con hiền thành kính đơm trái quả

Cháu hiếu chan hoà cắm hương hoa.

Phú quý nguyện cầu về đát tổ,

Lễ nghi gắm gởi đến quê cha.

Xuân sang tươi thắm lời cầu chúc

Thịnh vượng an khang, đẹp mọi nhà!


Trần Bá Phong