T
T
Làng Phú Lễ

Thơ: Ơn Ngài Khai Canh

15/5/2015 by admin

Bài thơ do anh  Nguyễn Ái Phương gửi đến BTT.

ƠN NGÀI KHAI CANH

Nguyễn Ái Phương

Thuở xưa Ngi chọn đất này;

Khai làng, vỡ ruộng, mở cày cho dân.

Bà con ngụ đông dần,

nên làng Bái Đáp (1) ở gần triền sông;

Đan xen bởi mấy quãng đồng,

Hai Phe Trên, Dưới (2) vườn đông liền kề;

Sông sâu án ngữ một bề;

Nước trôi lờ lững đổ về biển Đông,

Bên bờ hoa lá điệp trùng,

Bốn mùa khoe sắc mặn nồng như tranh.

Trên sông mấy chiếc ghe mành,

vài o thôn nữ nam thanh tự tình.

Giữa Làng thấp thoáng mái Đình,

Rêu phong cổ kính hùng linh bao đời.

Mười một Họ Tộc (3) rạng ngời,

Tướng, quan, Hầu, Bá giúp đời lập công.

                               Dân làng nay kính chữ đồng (4);

                           Cùng xây lăng mộ: “ Ơn Ông (5) lập làng”.

 

-         (1) Tên cũ làng Phú Lễ

-         (2) Làng có 2 Phe: Phe Trên và Phe Dưới. Mỗi Phe có 1 ngôi Đình riêng.

-         (3) Làng có 11 Họ tiên cư: 1. Đặng Thông, 2. Hoàng Văn, 3. Nguyễn Ái, 4. Nguyễn Đắc, 5. Nguyễn Văn (đã tiệt tự), 6. Nguyễn Văn, 7. Nguyễn Vĩnh (Tăng), 8. Nguyễn Xuân, 9. Trần Đình, 10. Trần Văn (Bá), 11. Trương Văn.

-         (4) Hàm ý sự đoàn kết

-         (5) Tên kính cẩn dân Làng gọi Ngài Khai Canh.