T
T
Làng Phú Lễ

DANH SÁCH QUÝ BÀ CON ĐÓNG GÓP KINH PHÍ TRÙNG TU CÔ ĐÀN

 

STTHọ và TênSố tiền (vnđ)Liên hệ
Data pager
123
Page size:
select
 98 items in 3 pages
1Quỹ còn lại của Làng100.000.000Phú lễ
2Hộ dân trong làng đóng góp100.000.000Phú lễ
3GĐ thầy Trương Văn Quảng30.000.000TP.HCM
4Nguyễn Đắc Cường (Sang)2.000.000Phú lễ
5O Trần Thị Đẻo500.000TP.HCM
6Bác Trương Văn Khôi1.000.000Phú lễ
7Trần Đình Khoái1.000.000Huế
8Trương Văn Lạc1.000.000Huế
9Nguyễn Ái Vượng1.000.000Huế
10Nguyễn Văn Kính1.000.000Huế
11Đặng Thành1.000.000Huế
12Bác Trần Đình Phú500.000La Chữ
13Ông Lê Trọng Dương100(usd)Mỹ
14Bà Trần Thị Màng100(usd)Mỹ
15Trần Thiên Dĩnh1.000.000Phú lễ
16Trần Đại Hào1.000.000Phú lễ
17Trương Văn Lợi8.000.000Phú lễ
18Trương Văn Tuân500.000Tứ hạ
19Lê Việt Hùng1.000.000Phú lễ
20Lê Việt Quốc (Quốc Anh)10.000.000Mỹ
21Họ Lê Văn (bác Thuận)1.000.000Phú lễ
22Lê Văn Thuận500.000Tứ hạ
23Họ Lê Mai3.000.000Phú lễ
24Lê Trọng Quốc100(usd)Mỹ
25Chùa Quang bảo1.000.000Phú lễ
26Trần Bá Phúc (Hà)1.000.000Phú lễ
27Trần Bá Long200.000Huế
28Trần Bá Thành (Hường)500.000Phú lễ
29Trần Bá Ngọc Minh500.000Phú lễ
30Nguyễn Thị Mai1.000.000Đà lạt
31Họ Trần Công3.000.000Phú lễ
32Trần Đình Trí 500.000Phú lễ
33Trần Đình Tỵ500.000Ninh bình
34GĐ thầy Nguyễn Đắc Dương1.000 (usd)Mỹ
35Đặng Thông Dinh1.000.000Phú lễ
36Trần Công Trầm1.000.000Phú Lễ
37Nguyễn Tăng Thuấn500.000Phú lễ
38Họ Trần Văn (thầy Nhân)500.000Phú lễ
39Trần Công Trạm800.000Phú lễ
40Trần Đình Tường1.000.000Phú lễ