T
T
Làng Phú Lễ

Lễ khởi công xây Lăng mộ Ngài Khai Canh

9/6/2015 by admin

Ngày 7 tháng 6 năm 2015, nhằm ngày 21 tháng 4 năm Ất Mùi. Ban điều hành, Ban xây dựng cùng toàn thể các Bô Lão, quý bà con tại Làng tổ chức lễ khởi công xây Lăng mộ NGài Khai Canh.
Xin gửi đến Quý bà con những hình ảnh vừa cập nhật.

Ảnh: Trần Thiên Hưng


Hình 1: Bác Trần Đình Dinh đang làm lễ


Hình 2: Đông đảo các bô Lão trong làng tham dự Lễ


Hình 3: