T
T
Làng Phú Lễ
Lễ Khánh Thành Lăng Mộ Ngài Khai Canh

5/10/2015 by admin

Kính gửi Quý Bà Con


Chi tiết...

Thư mời Khánh Thành Lăng Mộ Ngài Khai Canh

27/9/2015 by admin


Chi tiết...

Cập nhật - Hình ảnh xây mộ Ngài Khai canh

3/8/2015 by admin

Kính gửi Quý bà con hình ảnh mới nhất xây mộ ngài Khai Canh

Chi tiết...

Hình ảnh làm đường dẫn vào mộ Ngài

20/5/2015 by admin

Kính gửi Quý bà con những hình ảnh đầu tiên về việc làm đường vào mộ Ngài

Chi tiết...

Danh Sách ban Xây dựng và vận động xây Lăng Ngài Khai Canh

19/5/2015 by admin

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2015, ban điều hành và chính quyền  Làng đã tổ chức 02 buổi họp toàn bộ con dân trong Làng. Buổi họp nhận được nhiều ý kiến nhất trí cao và ủng hộ việc xây Lăng ngài Khai canh, đây là việc làm có ý nghĩa, chim có tổ-người có tông, ăn quả nhớ người trồng cây của thế hệ chúng ta. Buổi họp cũng đã bầu ra Ban xây dựng và vận động với danh sách như sau:

Chi tiết...

1
Số bản tin:
select
Trang: của 1