T
T
Làng Phú Lễ
DANH SÁCH QUÝ BÀ CON ĐÓNG GÓP KINH PHÍ
STTHọ và TênSố tiền (vnđ)Liên hệ
Data pager
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 62 items in 2 pages
1500 Hộ dân trong làng50.000.000 
2Quỹ Tế Lễ chuyển qua để xây dựng Lăng Mộ15.000.000 
3GĐ thầy giáo Trương Văn QuảngBia đá t/giá 10tr và 25.000.000TP.HCM
4Trần Đại Trang2.000.000USA
5Trương Văn Lợi5.000.000Phú Lễ
6Trương Văn Tuấn500.000Tứ Hạ
7Nguyễn Đắc Cường (Sang)3.000.000Phú Lễ
8Trần Bá Phúc2.100.000USA (100$)
9Trần Đại Hảo500.000Phú Lễ
10O Trần (Thiên) Thị Đẻo500.000TP.HCM
11Trần Thiên Huyên200.000Khe Sanh
12Trần Sơn Nhân100.000Phú Lễ
13Trương Minh Vinh3.000.000Phú Lễ
14Nguyễn Văn Ngọc (Kính)1.000.000Phú Lễ
15Đội 1 sản xuất5.000.000Phú Lễ
16Đội 2 sản xuất5.000.000Phú Lễ
17Chùa Quang bảo1.000.000Phú Lễ
18Họ Trương văn5.000.000Phú Lễ
19Họ Trần Bá3.000.000Phú Lễ
20Họ Trần Đình3.000.000Phú Lễ
21Họ Nguyễn Văn (Bác Trắc)500.000Phú Lễ
22Họ Nguyễn Đắc1.000.000Phú Lễ
23Họ Lê Mai4.000.000Phú Lễ
24Họ Trần Văn (Bác Thụ)1.000.000Phú Lễ
25Xóm Phú Văn1.000.000Phú Lễ
26Họ Lê Văn (Bác Thuận)1.000.000Phú Lễ
27Họ Nguyễn Xuân1.000.000Phú Lễ
28Họ Trần Văn (Thầy Nhân)1.000.000Phú Lễ
29Họ Trần Hữu1.000.000Phú Lễ
30Họ Nguyễn Tăng2.000.000Phú Lễ
31Trần Bá Tấn500.000Phú Lễ
32Trần Đình Tường500.000Phú Lễ
33Lê Việt Hùng500.000Phú Lễ
34Trần Thiên Dỉnh1.000.000Phú Lễ
35Trần Thiên Hưng200.000Phú Lễ
36Nguyễn Tăng Thuấn500.000Phú Lễ
37Nguyễn Đắc Dương1.000.000USA
38Nguyễn Văn Di1.000.000Cần Thơ
39Họ Trương Cảnh1.000.000Phú Lễ
40Họ Trần Ngọc500.000Phú Lễ